પેહલા પેહલા પ્યાર હે!! - 5

by Bhargavi Pandya Verified icon in Gujarati Love Stories

(તો આપણે પેહલા જોયું કે હવે આકાશ અને પાયલ બન્ને પોત પોતાની જિંદગી માં ખુશ રહેવા લાગ્યા હોય છે..હવે જોઈએ આગળ).2 વર્ષ પછી.પાયલ એ 12th સાયન્સ્ માં બાયોલોજી લીધું હતું..હવે એનું 12th ની બોર્ડ ની પરીક્ષા નું રિસલ્ટ આવવાનું ...Read More