Maitrin Part 1 by Shubham Sonawane in Marathi Social Stories PDF

मैत्रीण भाग १

by Shubham Sonawane Matrubharti Verified in Marathi Social Stories

मैत्रिण.... मैत्रिण... बराच दिवस विषय मनात रेंगाळत होता. खुपदा अस वाचनात आलाय की, आयुष्यात एखादी तरी मैत्रीण ही असावीच. तिने आपल्याशी बोलाव,हसावं, उगाच चालावं, आपल्याला समजून घ्यावं. अनेकांची मैत्रिण ही त्यांची बहीण असते. पण तिथेही मर्यादा येतातच की. आता ...Read More