કિસ્મત કનેકશન - પ્રકરણ ૧૮

by Rupen Patel Verified icon in Gujarati Love Stories

આ નવલકથાના તમામ પાત્રો, નામ, ઘટનાઓ, સ્થળો કાલ્પનિક છે.પ્રકરણ ૧૮"વિશ્વાસ આ ચિઠ્ઠી ભુલથી તારી નોટ્સ માં આવી ગઇ હતી યાર, સોરી. આઇ એમ રીયલી સોરી." નીકી હળવેકથી બોલે છે."બટ વ્હાય ડુ યુ ડુ ધીસ? ""યાર, બાય મિસ્ટેક થઇ ગયું ...Read More