વિદેશમાં મળેલું દેશી દિલ, ભાગ-૫

by Akshay Dihora in Gujarati Love Stories

આગળના ભાગમાં તમે વાંચ્યુ કે દુબઇના એરપોર્ટ પર પ્રિયાંશી અને પ્રિયાંશ વચ્ચે પહેલીવાર વાત થાય છે. અને હવે શિકાગોમાં આગળ શુ થાય છે તે આગળ વાંચો....... ------------------------------------------------------------------- અમેરિકાની મધ્યમ પશ્ચિમ મા ઇલિનોસ સ્ટેટમાં આવેલુ શહેર શિકાગો. ૧૮૩૩ માં ...Read More