Sambandhnamu by Ashkk Reshmmiya in Gujarati Social Stories PDF

સંબંધનામું

by Ashkk Reshmmiya Verified icon in Gujarati Social Stories

"સૂરજ, તારા સગપણનું પાક્કું થઈ ગયું છે, તું હવે જરીએ ચિંતા કરીશ નહીં!" સત્તર તારીખના રોજ રાત્રે સાડાનવ વાગ્યે આવેલા ફોનને ઉપાડતા જ સુરજના કાને આનંદના સમાચાર આવ્યા. અને એ સાંભળતાં જ આનંદથી એ સ્તબ્ધ! સુરજ પોતે ...Read More