રંગીન દુનિયાનું મેઘધનુષ્ય-૧૩

by BINAL PATEL Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

રંગીન દુનિયાનું મેઘધનુષ્ય-૧૩ વિકીને હોશ આવે છે એ સમયાંતરમાં શાનયા અને જેકી એની સાથે નથી. જેકી હૅલનને શોધવા બહાર આવે છે અને શાનયા જેકીને બોલવવા માટે બહાર જાય છે ત્યારે ઈંસ્પેક્ટર સાહેબ વિકી સાથે વાતચીત કરવા ડોક્ટર્સ પાસેથી પરમિશન ...Read More