×

વર્ષાઋતુમાં મેઘધનુષ્યના રંગો મનને લલચાવે એમ જીવનમાં અચાનક મળી જતી અમુક ખુશીઓ દિલમાં ઉમંગની એક મીઠી લહેર ભરી દે અને સાથે એક નવી જ ઉર્જાનું આગમન, નવા જ રસ્તા પર રોળાતી જિંદગી, જેની સાથે ડગ માંડતા જીવનના બધા જ ...Read More

વર્ષાઋતુમાં મેઘધનુષ્યના રંગો મનને લલચાવે એમ જીવનમાં અચાનક મળી જતી અમુક ખુશીઓ દિલમાં ઉમંગની એક મીઠી લહેર ભરી દે અને સાથે એક નવી જ ઉર્જાનું આગમન, નવા જ રસ્તા પર રોળાતી જિંદગી, જેની સાથે ડગ માંડતા જીવનના બધા જ ...Read More

વર્ષાઋતુમાં મેઘધનુષ્યના રંગો મનને લલચાવે એમ જીવનમાં અચાનક મળી જતી અમુક ખુશીઓ દિલમાં ઉમંગની એક મીઠી લહેર ભરી દે અને સાથે એક નવી જ ઉર્જાનું આગમન, નવા જ રસ્તા પર રોળાતી જિંદગી, જેની સાથે ડગ માંડતા જીવનના બધા જ ...Read More

વર્ષાઋતુમાં મેઘધનુષ્યના રંગો મનને લલચાવે એમ જીવનમાં અચાનક મળી જતી અમુક ખુશીઓ દિલમાં ઉમંગની એક મીઠી લહેર ભરી દે અને સાથે એક નવી જ ઉર્જાનું આગમન, નવા જ રસ્તા પર રોળાતી જિંદગી, જેની સાથે ડગ માંડતા જીવનના બધા જ ...Read More

જિંદગીની ચાલ, સમયની રફ્તાર અને નસીબની નોંધણી બધાની સાથે ડગ માંડી, જિંદગીને જીવીને, સમયને સાથ આપીને અને નસીબને બિરદાવીને જીવવવાની મઝા ત્યારે જ આવે જયારે સત્ય, સમજણ અને સમય, પરિસ્થિથિને સમજીને ડગલું ભરતાં હાલકડોલક પરિસ્થિથિમાં પોતાની જાતને સાંભળીને ફરી ...Read More

રંગીન દુનિયાનું મેઘધનુષ્ય-6 સમય જે રંગ દેખાડે એ જોવા બહુ અઘરા હોય છે. વિકી માટે અત્યારે એ જ રંગ જોવા ભારે થઇ રહ્યા હતા. નવા વર્ષની શરૂઆત જ આવી થઇ છે કે એના મગજમાં હકારાત્મક અને નકારાત્મક વિચારોનું વાવાઝોડું ...Read More

રંગીન દુનિયાનું મેઘધનુષ્ય-૭ વિકી-જેકી અને હૅલન જમવા બેઠા ત્યાં જ ધડાકા સાથે કોઈ અવાજ થયો અને બધાના મનમાં ડરની એક કમકમાટી વ્યાપી ગઈ. હવે આગળ, જેકીના મનમાં ફાળ પડી અને હૅલન પણ ગભરાઈ ગઈ. જેકીએ જરાક ઝડપભેર ચાલવાનો પ્રયત્ન ...Read More

રંગીન દુનિયાનું મેઘધનુષ્ય-૮ આખરે જેકી,વિકી અને હૅલનનું સાથે બેસીને ચર્ચા કરવાનો સમય આવી ગયો અને જેકીએ બધી જ વાત માંડીને કરી પછી બધા રાતના અંધકારમાં આશાના કિરણને શોધતા પોઢી ગયા. હવે આગળ, વિકીને પહેલેથી જ સવારે ઉગતા સૂરજ સાથે ...Read More

રંગીન દુનિયાનું મેઘધનુષ્ય-૯   વિકી-જેકી અને હૅલન સવારે ગાર્ડનમાં નિરાંતે ચાહ નાસ્તો કરતા બેઠા હતા ત્યાં જ વિકિના ફોનમાં રિંગ વાગી, ફોન ઉપાડતા હોશ ઉડી ગયા અને ચાહનો કપ હાથમાંથી છૂટી જતા સપનના ચુરા થાય એમ કાચ વિખરાઈ ગયો.હવે ...Read More

રંગીન દુનિયાનું મેઘધનુષ્ય-૧૦વિકી ઉતાવળમાં જવા નીકળ્યો અને કારની સ્પીડ વિચારોની ગતિની સાથે વધતી ગઈ અને અચાનક જ કારનો એક્સિડન્ટ થયો. બીજી બાજુ જેકી અને હૅલન ડૉક્ટર પાસે જઈ રહ્યા છે. હવે આગળ,,, વિકિનો એક્સિડન્ટ થયો, કાર આખી ઘસડાઈ અને ...Read More

રંગીન દુનિયાનું મેઘધનુષ્ય-૧૧            આપણે જોયું કે વિકીનો એક્સીડંટ થતા હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે અને જેકી-હૅલન એ જ હોપિટલમાં રૂટિન ચેક અપ માટે આવે છે અને બંનેનો ભેટો પોલીસ ઈંસ્પેક્ટર દ્વારા થાય છે અચાનક વિકિના ફોનમાં ...Read More

રંગીન દુનિયાનું મેઘધનુષ્ય-૧૨ વીકીનું ઓપેરશન ચાલે છે. જેકી, હૅલન અને શાનયા બહાર બેસી વિકી માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે અને જીવનની મુશ્કેલ ઘડીમાંથી પાર ઉતારવા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વિનવે છે ત્યાં જ ડોક્ટર આવે છે. જેકી અને હૅલન ડોક્ટર ...Read More

રંગીન દુનિયાનું મેઘધનુષ્ય-૧૩ વિકીને હોશ આવે છે એ સમયાંતરમાં શાનયા અને જેકી એની સાથે નથી. જેકી હૅલનને શોધવા બહાર આવે છે અને શાનયા જેકીને બોલવવા માટે બહાર જાય છે ત્યારે ઈંસ્પેક્ટર સાહેબ વિકી સાથે વાતચીત કરવા ડોક્ટર્સ પાસેથી પરમિશન ...Read More