Library - 1 by sweeti mahale in Marathi Love Stories PDF

लायब्ररी - भाग 1

by sweeti mahale in Marathi Love Stories

सलग तीन तास चाललेलं ते बोरिंग लेक्चर ऐकून कंटाळा आला होता. लागोपाठ दूसर लेक्चर चालू असताना मला झोप आवरण कठीण होत चाललं होत. बरेच प्रयत्न करूनही मला ते आवरण जमेना. नकळतपणे माझे डोळे केव्हा झाकले कळलच नाही. मग लगेचच ...Read More