પ્રેમ ની પરિભાષા - ૧૩. અવિશ્વસનીય યોજના

by megh Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

સૌમ્ય ઘણો સમય બહાર રહ્યો , કાવ્યા વિચારો મા ખોવાયેલી હતી . કાવ્યા એ પુજા વિશે પ્રથમવાર મજાક કરી હતી અને આ મજાક તેને ઘણી ભારે પડી હતી . હજુ સુધી સૌમ્ય એ પુજા ને વીસારી ન હતી . ...Read More