Pathlag - 12 by Aniket Samudra in Marathi Novel Episodes PDF

पाठलाग – (भाग-१२)

by Aniket Samudra Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

“काय??? थॉमसचा खुन???.. मी कश्याला करु थॉमसचा खुन??”, दिपक पुन्हा ओरडत म्हणाला.. स्टेफनीने त्याच्या तोंडावर हात ठेवला.. “हळु बोल म्हणलेले कळत नाहीये का तुला?..” स्टेफनीने इकडे तिकडे पाहीले. बाहेर अजुन सामसुमच होती. “चल माझ्या बरोबर..”, दिपकचा हात ओढत ती ...Read More