અ ન્યૂ બિગિનિંગ પ્રકરણ- ૭

by Sagathiya sachin Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

સવાર પડી ગઈ. સતિષ હજુ પેલા કપલના સંવાદો વિશે વિચારી રહ્યો હતો. તે બ્રશ કરી ચા પીવા બેઠો પણ તેના મનમાં સવાલો ફર્યા જ કરતા હતા. તે બસ ચાનો કપ પકડી એ કપ સામે જોઈ રહ્યો. તેને એવી સ્થિતિમાં ...Read More