આઈ લવ યુ પપ્પા...!! - એક લવ સ્ટોરી

by kalpesh diyora Verified icon in Gujarati Love Stories

આઈ લવ યુ પપ્પા...!!એક લવ સ્ટોરીઆજ વાર સોમવાર હતો નીશા તેના ઘરે જ હતી નોકરી પર જવું હતું પણ તેનું મુડ ન હતું આજકેમકે રવિવારનો ઝગડો સોમવારે ડીવોસઁ પર પહોંચી ગયો હતો રાજ તો સવારમાં જ મુડ નથી કઈ ...Read More