Pathlag - 16 by Aniket Samudra in Marathi Novel Episodes PDF

पाठलाग – (भाग-१६)

by Aniket Samudra Verified icon in Marathi Novel Episodes

बाहेरची आवरा-आवर करून स्टेफनी दिपकच्या खोलीत आली तसा दीपक अचानक तिच्यावर खेकसला, “तू इथे काय करते आहेस? गेट आऊट, तुझ्या खोलीत जाउन झोप” “अरे पण का? काय झालं?”, स्टेफनी“का काय का? तो मोहिते बसला आहे बाहेर. त्याने तुला माझ्या ...Read More