અમારા પ્રેમનો સુખદ અંત

by Hir in Gujarati Love Stories

આજની સવારની જ પ્રતિક્ષા હતી.. તારીખ કહું તો 25 માર્ચ 2019.સવાર થી જ ફટાફટ કામ પતાવી ને તૈયાર થઈ ગઈ હતી..આમ તો રોજ કામ કરતા કરતા 11 વાગી જાય.. પણ આજે 9 વાગે તો બધું જ કામ પતાવી દીધેલું..કેમ?? ...Read More