Cover fatlenl pustak - 2 by Subhash Mandale in Marathi Novel Episodes PDF

कवर फाटलेलं पुस्तक - भाग - II

by Subhash Mandale in Marathi Novel Episodes

कवर फाटलेलं पुस्तक भाग-II  रात्रीचे दोन वाजले असतील, दरवाजावर दोन चार वेळा थपथपाटलेला आवाज ऐकू आला. मी-"कोण आहे, काय झालं इतक्या रात्री दरवाजा वाजवायला?" बाहेरून कुणीतरी बोललं,"कोण जागं आहे?" मी-"हा, बोलतोय, काय पाहिजे?" बाहेरून परत आवाज आला,"ती तुमची ...Read More