शब्दांचा हिमालय गाठता येईल की नाही सांगता येत नाही,पण विचारांची टेकडी जरी पार झाली तरी जीवन सार्थक होईल - "दि सुभाष"

  • (3)
  • 46
  • (2)
  • 209
  • (2)
  • 277
  • (1)
  • 2.5k
  • (3)
  • 97
  • (1)
  • 89
  • (0)
  • 136
  • (1)
  • 232