शब्दांचा हिमालय गाठता येईल की नाही सांगता येत नाही,पण विचारांची टेकडी जरी पार झाली तरी जीवन सार्थक होईल - "दि सुभाष"

  • (2)
  • 25
  • (1)
  • 25
  • (0)
  • 24
  • (0)
  • 18