×

शब्दांचा हिमालय गाठता येईल की नाही सांगता येत नाही,पण विचारांची टेकडी जरी पार झाली तरी जीवन सार्थक होईल - "दि सुभाष"

  • (1)
  • 21
  • (0)
  • 19
  • (0)
  • 21
  • (0)
  • 17