દિલ કા રિશ્તા a love story - 9 by તેજલ અલગારી in Gujarati Love Stories PDF

દિલ કા રિશ્તા A LOVE STORY - 9

by તેજલ અલગારી Verified icon in Gujarati Love Stories

( ભાગ ૯) ( આગળ જોયું કે રશ્મિ અને રોહન પોરબંદર આવી પહોંચે છે રોહન નો ભાઈ અજય બન્ને ને લેવા માટે આવે છે ઘરે એના મમ્મી બન્ને નું સ્વાગત કરે છે બન્ને થાકેલા હોઈ તો આરામ કરે ...Read More