પ્રેમ ની પરિભાષા - ૧૭. ચાલ લગ્નમા

by megh Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

હળવા હૃદય સાથે કાવ્યા એ ઉંઘ છોડી ત્યારે નીરખ્યુ કે સૌમ્ય તેની બાજુમા ન હતો . તેણે બહાર જોહ્યુ તો ખ્યાલ આવ્યો કે સૌમ્ય બાથરૂમ મા છે તેમ જણાયુ . કાવ્યા ઉઠીને તે તરફ આગળ વધી અને દરવાજો ખટખટાવ્યો ...Read More