Pralay - 2 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - २

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

प्रलय-०२ भिल्लवाच्या भोवती वर्तुळाकार करून ते सैनिक भाला घेऊन उभे होते . भिल्लव आता पूर्णपणे त्यांच्या ताब्यात सापडला होता . त्या सैनिक पथकाचा प्रमुख , अधीरत होता , तो म्हणाला " भिल्वावा आता तुझा खेळ संपला , ...Read More