દુબઇ ધ કંટ્રી ઓફ ટુરિઝમ

by Yash in Gujarati Travel stories

દુબઇ આ નામ જ કાફી છે મોજીલા લોકો માટે દુબઇ એટલે દેશ ઓફ ટુરિઝમ તો આજે આપણે સૌ જાણીએ દુબઇ વિષે. દુબઇ એટલે કે નવીનીકરણ તથા અમીરી નો દેશઆ દુબઈ જોડે આટલા પૈસા આવ્યા ક્યાંથી જ્યારે લગભગ 20 વર્ષના ...Read More