પ્રેમની પેલે પાર... ભાગ - ૨૧

by Shefali Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કે અભીએ એના ને સૌમ્યાના લગ્નની વાત ટાળી દીધી. એને ને સૌમ્યા એ મળી ને રિયુનિયનનો પ્લાન બનાવ્યો. અભી સૌમ્યાને એકલા માં પૂછે છે કે શુ એને અક્ષી એ એમના લગ્ન વિશે વાત કરી છે. ...Read More