Pathlag - 27 by Aniket Samudra in Marathi Novel Episodes PDF

पाठलाग (भाग-२७)

by Aniket Samudra Verified icon in Marathi Novel Episodes

डिसुझाने शेखावतची फाईल पुर्ण वाचुन संपवली. दोन क्षण तो डोळे मिटुन बसला. थोड्या वेळात इन्स्पेक्टर राणा आतमध्ये आला. “सर, दिपकचा काहीच पत्ता नाही. अचानक कुठे गायब झाला अजुन तरी काहीच थांगपत्ता लागत नाहीये. आपली माणसं मागावर आहेत. बघु, सापडेलच ...Read More