દિલ કા રિશ્તા A LOVE STORY - 11

by Tejal Verified icon in Gujarati Love Stories

ભાગ-11 (આગળ જોયું કે રશ્મિ ની હા થતા જ્યોતિ બેન અને આખો પરિવાર ખુશ છે જ્યોતિ બેન રશ્મિ ના આંટી અલ્પા બેન પાસે રશ્મિ નો હાથ માંગે છે એની પણ હા હોઈ છે હવે બધા રાહ જોવે છે રોહન ...Read More