Pralay - by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - ४

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

प्रलय-०४ ते चार घोडेस्वार होते . त्यांच्या पोषाखावरून ते योद्धा असावेत असे वाटत होते . काळ्या भिंतीकडे निघाले होते ." चैत्या तुला वाटत नाही का आपला आयुष्यमान जेव्हापासून त्या मुलीकडून या बिया घेऊन आलाय तेव्हापासून जरा शांत ...Read More