Pralay - 6 by Shubham S Rokade in Marathi Detective stories PDF

प्रलय - ६

by Shubham S Rokade in Marathi Detective stories

प्रलय-०६ " तू इथे काय करतेस ....? आयुष्यमानने तिला विचारलं ...... आयुष्यमान व भरत तिला त्या ठिकाणी पाहून आश्चर्यचकीत झाले होते . ती त्याठिकाणी कशासाठी आली असावी याचा विचार करत आयुष्यमान मनोमन आनंदित होत होता . ...Read More