Pralay - 7 by Shubham S Rokade in Marathi Detective stories PDF

प्रलय - ७

by Shubham S Rokade in Marathi Detective stories

प्रलय-०७ त्या गोल वर्तुळाकार नकाशा भोवती सर्व जण जमले होते . जलधि राज्यात आज कितीतरी वर्षांनी त्या युद्ध कक्षात ही तात्काळ बैठक बोलावली होती . काही विशेष मंत्रीगण , हेर पथकाचे प्रमुख , सेनाप्रमुख प्रमुख सल्लागार आणि ...Read More