Pralay - 10 by Shubham S Rokade in Marathi Detective stories PDF

प्रलय - १०

by Shubham S Rokade in Marathi Detective stories

प्रलय-१० आज जलधि राज्याची राज्य सभा भरली होती . महाराज विक्रम , त्यांची काळी भिंत पाडण्याची आज्ञा , अंधभक्त , या साऱ्यांवर ती आज निर्णय होणार होता . राज्यसभेत सर्व मंत्रीगण , राज्यातील काही प्रतिष्ठित लोक , ...Read More