સંબંધો ની આરપાર...- પેજ - ૧૦

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

પેજ -૯ નુ અનુસંધાન...આસ્થા પ્રયાગ ની સમીપ આવી ને ઊભી રહી ગઈ, તેની આંખો સીધી પ્રયાગ ની આંખો માં આંખો મીલાવીને કંઈક કહેવા માંગતી હતી. દિલ ની વાત તેના મ્હો પર શબ્દો સ્વરૂપે કોઈપણ કારણસર ના લાવી શકી.આસ્થા એ ...Read More