Avyakt - 2 by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes PDF

अव्यक्त ( भाग - 2)

by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes

गाभारामाणूस जन्माला आल्यावर त्याला नाव मिळते आधार म्हणून कुटुंब मिळते आणि जगण्याचे साधन म्हणून जात मिळते ...त्याला कुटंबात वावरतांना जातीयतेचे धर्म परंपरेचे धडे मिळते मग तो माणुसकी विसरून जातीयतेच्या गटारगंगेतभर धारेने वहात सुटतो ...ऑफिस मध्ये एकदा मी आपलंच काहीतरी ...Read More