Avyakt - 5 by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes PDF

अव्यक्त (भाग - 5)

by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes

आताच तुझं पत्र आलं बघ . तसा उत्साह संचारून आला . खरचं येशील पॅरिसला जून महिन्यात ? जमेल ना तुला यायला . तुझं नेहमीचं . विकेंड मध्ये भेटू ... प्रत्येक वेळेला प्लॅन फसतोच ह्या ना त्या महत्वाच्या कामात . ...Read More