પૃથ્વી:એક પ્રેમ કથા - ભાગ - 35

by DrKaushal Nayak Verified icon in Gujarati Novel Episodes

આગળ ના ભાગ માં આપણે જોયું કે અંગદ અને સુબાહુ ની મુલાકાત બાદ અંગદ ને એના ભાઈ પાવક ના દુષ્ટ ષડયંત્ર ની જાણ થઈ ગઈ ,એટ્લે પોતાના પરિવાર ની રક્ષા માટે અંગદ એ પોતાના પ્રાણ આપવાની તૈયારી બતાવી , ...Read More