Pralay - 13 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - १३

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

प्रलय-१३ मोहिनी त्या गरुडावरती बसून हवेत उंच उडत होती . वाहणाऱ्या वाऱ्याबरोबरच तिचे केसही हवेत उडत होते . ती कुठे चालली होती .....? तिलाही माहित नव्हतं . तिची संवेदना जणू नष्ट झाली होती . पूर्वीची मोहिनी आता ...Read More