Avyakt - 7 by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes PDF

अव्यक्त (भाग - 7)

by Komal Mankar in Marathi Novel Episodes

जगातल्या सर्व शक्तीच्या तुलनेत मानवी मेंदू हा अधिक शक्तीशाली आहे . एखाद्या दैवी शिकतीपेक्षा ही मानवाच्या मेंदू मध्ये सर्वाधिक लक्षणीय शक्ती असते . पण ती त्याने कधी जाणून घेतलीच नाही . मानवी माईंड हे दोन भागात विभागले गेले आहे ...Read More