સંબંધો ની આરપાર.... - પેજ - ૧૪

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

પેજ -૧૩ થી આગળ..અંજલિ એ અનુરાગસર ને ફોન કરવા માટે મોબાઈલ હાથ માં લીધો..હવે આગળ.....*******અંજલિ એ મોબાઈલ હાથમાં લીધો અને અનુરાગ સર ને ફોન કરવા બટન દબાવ્યુ....અને તરત જ કટ કરી નાાંખ્યો ફોન.શુ કરુ ? ફોન કરુ કે ના ...Read More