Pralay - 15 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - १५

by Shubham S Rokade Verified icon in Marathi Adventure Stories

प्रलय-१५ आरुषी व मोहिनी जंगलात पोहोचल्या होत्या . काही अंतर चालल्यानंतर जंगली लोकांसारखी वेशभूषा केलेला माणूस त्यांच्याकडे येऊ लागला . मोहिनी घाबरली पण आरुषी मात्र तिच्या जागी ठामपणे उभी होती . कारण त्या मनुष्याने जरी जंगली लोकांसारखी ...Read More