Pralay - 17 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - १७

by Shubham S Rokade Matrubharti Verified in Marathi Adventure Stories

प्रलय-१७ ज्यावेळी आयुष्यमान हवेत उलटा लटकला . त्याच्या मानेवरती काहीतरी टोचल्या सारखे वाटले . हळूहळू त्याच्या सर्व जाणीवा व संवेदना बधीर होत गेल्या . शेवटी डोळ्यापुढे संपूर्ण अंधार पसरला . तो बेशुद्ध झाला . ज्या ...Read More