Pralay - 18 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - १८

by Shubham S Rokade Matrubharti Verified in Marathi Adventure Stories

प्रलय-१८ भिती म्हणजे काय याचा खरा अर्थ आयुष्यमानला आता समजला होता . तो बुटका नक्कीच नरभक्षी होता . त्यांनं जेवढे म्हणून सुटायचे प्रयत्न करता येतील तेवढे केले होते , पण त्या बेड्यामधून सुटणे अशक्य होतं . ...Read More