સંબંધો ની આરપાર... પેજ - ૧૭

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

મી. રાવ ને....અંજલિ બેંગ્લોર પ્રોજેક્ટ ઝડપ થી શરૂ થાય તેમ સમજાવે છે....પેજ -૧૬ થી હવે....આગળ....********મી.રાવ આખો બેંગ્લોર પ્રોજેક્ટ તમારા અંડર માં રહેશે...તથા ફાઈનાન્સીયલ પ્લાનીંગ માટે તમે મી.મહેતા સાથે કોઓર્ડીનેટ કરતા રહેજો...મહેતા સાહેબ આપને જરુરી ફંડ રીલીઝ કરી આપશે, અને ...Read More