Tahuko - 32 by Gunvant Shah in Gujarati Philosophy PDF

ટહુકો - 32

by Gunvant Shah Verified icon in Gujarati Philosophy

તમે જો એમ માનતા હો કે તમે જૂઠું બોલો છો એની તમને પણ ખબર નથી તો તમે ભીંત ભૂલો છો. તમે જો એમ માનતા હો કે તમે વાતે વાતે જૂઠું બોલો છો એની લોકોને ખબર નથી તો તમે નાદાન ...Read More