Budhvarni Bapore - 37 by Ashok Dave Author in Gujarati Humour stories PDF

બુધવારની બપોરે - 37

by Ashok Dave Author Verified icon in Gujarati Humour stories

એમને ઊંટ ખરીદવું હતું-અમદાવાદના ટ્રાફિકને પહોંચી વળવા. બધે પૂછી ય વળ્યા કે સારા માઇલું ઊંટ ક્યાં મળે? ઊંટો રણમાં ચાલે તો શહેરમાં કેમ નહિ? આમ તો ઊંટોને એક ખૂંધ હોય, પણ એમણે તપાસ કરી બે ખૂંધો (ઢેકા)વાળા ઊંટોની, જેથી ...Read More