મહાબળેશ્વર ના પ્રવાસે - અ ફેમિલી ટુર (ભાગ-4)

by Pratikkumar R in Gujarati Travel stories

આજે 5 નવેમ્બર અને પ્રવાસ જવાને 1 દિવસ હતો અને આ એક દિવસ પણ એક મહિના જેવો લાગતો હતો અને સાથે કાલે આ સમયે તો નીકળી ગયા હશુ, કાલે આ સમયે ટ્રેન માં હશુ, કાલે આ સમયે ટ્રેન અહીંયા ...Read More