Parmeshwrache Astitva - 2 by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

परमेश्वराचे अस्तित्व - २

by Sudhakar Katekar Verified icon in Marathi Spiritual Stories

"व्यक्त मन व अव्यक्त मन" व्यक्त मन म्हणजे स्वतः विषयीचे विचार,व अव्यक्त मना मध्ये अनेक स्मृती,संस्कार,भावना,किंवा अतृप्त इच्छा साठविलेल्याअसतात.मन सर्व व्यापी तसेच सर्व शक्ती मान आहे.मानवी शरीरावर मनाचा प्रभावपडत असतो.तसेच मन चंचल आहे."चंचल हि मन:कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढमयस्याह ...Read More