સંબંધો ની આરપાર.... પેજ - ૨૩

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

અંજલિ ના બેંગ્લોર પ્રોજેક્ટ વિષે મહેતા સાહેબ અને અંજલિ વચ્ચે ફોન પર વાત પતાવીને અંજલિ.....અનુરાગ સર ...જેમણે કેટલા લોકો ને મદદ કરી હતી તેનાં વિચારો માં ખોવાઈ ગઈ છે...અને મનોમન તેની કોઈ જુની....અનકહી.... વાતો ના વિચારો માં અટવાઈ જાય ...Read More