AGENT - X (6) by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes PDF

AGENT - X (6)

by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes

६.मिथिल आपल्या प्रपोसलचा हेका काही केल्या सोडायला तयार नव्हता. मिस्टर वाघ येऊन गेल्यानं तो बिथरला नक्कीच नव्हता, पण सावध मात्र झाला होता. मिस्टर वाघ गेल्या-गेल्या सगळ्या ऑफिसमध्ये शोधाशोध करून त्यानं लगेच तातडीची बोर्ड मीटिंग बोलावली,"गेल्या काही दिवसांत झालेल्या नुकसातून ...Read More