AGENT - X (8) by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes PDF

AGENT - X (8)

by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes

८.एकाचवेळी दोन ठिकाणी लक्ष ठेवता येणार नाही म्हणून मिस्टर वाघनं मिलींद हजारेला निशांत पुरोहितवर लक्ष ठेवण्यासाठी सांगितलं."आणि तुमच्या माणसाला कामाला लावू नका! तुम्ही पर्सनली त्याच्या मागावर रहा!" मिस्टर वाघ हजारेला म्हणाला."पण का? इज ही अ परपेट्रेटर्?" हजारेनं विचारलं."कळेल लवकरच!" ...Read More