AGENT - X (9) by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes PDF

AGENT - X (9)

by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes

९."तुम्ही त्या बिल्डिंगमधे काय फेकलंत?" मी विचारलं.या सलग घडणाऱ्या आणि विलक्षण घटना ऐकून माझा श्वास रोखला गेला होता. रिलीफ मिळावा म्हणून मी मिस्टर वाघला प्रश्न केला. मला जाणून पण घ्यायचं होतंच, की त्यानं काय कारभार केलाय..."त्यांना नर्व 'व्हिएक्स' हवं ...Read More