AGENT - X (10) by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes PDF

AGENT - X (10)

by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes

१०."मला वाटलेलं तुम्ही शॅम्पेन पाजून हजारेला मारताय...!" मी सुन्न होऊन बोललो."वेडायस की काय? एवढी महाग शॅम्पेन मात्री कोण करणार? बिसाईड्स, आय नेव्हर युज माय ट्रिक ट्वाईस! पकडलं जाण्याची शक्यता असते!"मला माहितीय मिस्टर वाघ पित नाही. पण मला चिडवण्यासाठी तो ...Read More