મોર્ડન અંગુલીમાલ Ca.Paresh K.Bhatt દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ