Dhukyataln chandan - 12 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

धुक्यातलं चांदणं ....... भाग १२

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories

Next day, विवेक नेहमीप्रमाणे ऑफिसला आला. आल्या आल्या सवयीप्रमाणे,त्याने पूजाला call लावला. खूप वेळ रिंग वाजत होती. दुसऱ्यांदा call लावला. यावेळी तिने cut केला. पुन्हा लावला, पुन्हा cut केला. " झालंय काय हिला… ?",विवेक विचारात गढून गेला. सुवर्णा आली ...Read More