ઊંડા અંધકાર પછી ઉજાસના દિવસો - પ્રકરણ ૨

by GAURAV CHAUDHARI in Gujarati Novel Episodes

આશા ના કિરણો બદ્ધેજ તૂટી રહ્યા હતા ને હવે કરવું શું એ મારા ઉપર હતું છેલ્લે તો બધું જ મારા ઉપર હતું તે સમયે મને સલાહ મળી કે વાણિજ્ય પ્રવાહ માં પ્રવેશ લઈ લે કે જેમાં ફ્યુચર જોબ opportunity ...Read More